Bokföring uppstart

När ni startat er verksamhet kan vi hjälpa till att komma igång med bokföring, administration och alla andra rutiner.

Bokföring

Vi hjälper er med all form av bokföring och administration i så stor omfattning som önskas.

Vi kan sköta hela den löpande ekonomifunktionen med bokföring, rapportering, fakturering, in och utbetalningar samt avstämningar.

Vi kan även sköta utvalda delar, så om ni vill sköta er egna fakturering så kan vi sköta resten.

Löner

Vi kan hjälpa er med hela eller delar av löneadministrationen, allt från lönehantering till personal administration.

Här kan vi även vara behjälpliga med uppstart för er som vill sköta lönehantering själv. Vi hjälper till att komma igång med löneprogram och tidsredovisningsprogram och anpassar efter era önskemål.

Vi arbetar i Visma Lön Smart och Lönbesked i Visma eEkonomi samt olika tidsredovisningprogram och appar som är kompatibla med Visma.

Redovisning

Vi hjälper er att ta fram rapporter och analyser med ekonomi översikter. Vi är även behjälpliga med budgetarbete och prognoser.

Bokslut

Efter räkenskapsårets slut kan vi göra årsbokslut. Vi kan även sköta den löpande kontakten med eventuell revisor.

Även om ni själva sköter den löpande redovisningen kan vi upprätta årsbokslut.

Deklaration

Efter årsbokslut hjälper vi till med skatteberäkningar och upprättar bolagets inkomstdeklaration som sen ska deklareras till Skatteverket.

Kontakta oss så hittar vi en lösning tillsammans!